1 2

Alarmarea (art. 37 alin. 1) şi ameninţarea (art. 38) în Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Examen de practică judiciară 0

Supunem analizei două soluţii de practică judiciară în materie penală (C. Ap. Oradea, s. pen. nr. 43/PI/2008 şi C. Ap. Alba Iulia, s. pen. 7/23.01.2008 – disponibile pe site-ul jurindex.ro) ce evidenţiază în mod clar modul deficitar de interpretare a Legii nr. 535/2004 cât şi carenţele acesteia. Nu ne propunem însă o analiză in extenso a problemelor de drept ce ţin de actul normativ indicat, prin urmare, vom insista st[...] << CITESTE TOT >>

Art. 65 alin. 2 lit. d) noul Cod penal. Detenţiunea pe viaţă, dreptul de a alege şi jurisprudenţa CEDO. De la Hirst c. Marea Britanie la Frodl c. Austria 0

Nu ne propunem să analizăm interzicerea dreptului la vot atât de lege lata cât şi de lege ferenda. Precizăm doar faptul că, în Codul penal actual, această interdicţie se realizează de drept indiferent dacă discutăm despre o pedeapsă cu închisoarea ori cu detenţiune pe viaţă (71 alin. 2 Cod penal). În schimb, art.  65 alin. 2 din noul Cod penal aduce în discuţie o pierdere (de drept) a drepturilor electorale în ipoteza în c[...] << CITESTE TOT >>

Curtea Federală Germană (BGH). Încălcarea drepturilor de autor. Principiul teritoriaţităţii şi identificarea elementului mens rea. 0

Sursa: K. Esposito, C. Safferling, Report – Recent Case Law of the  Bundesgerichtshof  (Federal Court of Justice) in Strafsachen (Criminal Law), German Law Review, vol. 9, nr. 5, 2008, p. 691 şi urm. Starea de fapt. Inculpatul, managerul unei companii de origine germană, a acceptat să producă CD-uri cu muzică pentru un contractor bulgar. Astfel, în perioada 1994 – 1996, inculpatul a realizat un cuantum de peste 300.000 de [...] << CITESTE TOT >>

Ne bis in idem. Cazurile reunite C-187/01 şi C-385/01 în faţa Curţii Europene de Justiţie. Autoritatea de lucru judecat priveşte şi soluţiile date de Ministerul Public. 0

Sursa:Maria Fletcher, Some Developments to the ne bis in idem Principle in the European Union: Criminal Proceedings Against Hüseyn Gözütok and Klaus Brügge, în Modern Law Review, vol. 66, nr. 5, 2003, p. 769 şi urm. Chestiuni preliminare: Decizia (disponibilă aici) Curţii Europene de Justiţie (în continuare CJE) la care facem referire, a marcat prima etapă când aceasta şi-a adjudecat competenţa (potrivit art. 35 din Tratatul de la A[...] << CITESTE TOT >>

Secţia penală a I.C.C.J. şi sistemele informatice 0

Fără a realiza o analiză in extenso a dec. pen. nr. 2364 din 16 iunie 2010 (disponibilă aici), nu putem să nu ne exprimăm regretul privitor la înţelesul pe care ICCJ l-a atribuit noţiunii de sistem informatic. Astfel, trecând peste analiza concursului de calificări între fapta prev. de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 şi cea prev. de art. 51 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 (ICCJ constatând pe just temei faptul că Legea nr.[...] << CITESTE TOT >>

Infracţiuni provocate – provocarea din partea statului şi Internetul 0

Într-un articol pe care îl recomandăm cu încredere (Viorel Puşcaşu, Agenţi sub acoperire. Provocarea ilegală a infracţiunii. Consideraţii (I), Caiete de drept penal, nr. 2, 2010) s-a facut trimitere la o speţă interesantă din dreptul francez (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 7.02.2007, disponibilă aici), speţă ce considerăm că ar necesita o analiză sumară. Starea de fapt (p. 64-65) este următoarea: poliţia din New York[...] << CITESTE TOT >>