1 2 3 4 5 6 7

Aplicarea globală a legii penale mai favorabile. Identificarea unei tradiţii inexistente în literatura de specialitate (I) 0

Aplicarea legii penale mai favorabile tinde să devină cel mai controversat subiect odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal. În ultimul material apărut în legătură cu această problematică (Daniela PANIOGLU, Aplicarea legii penale mai favorabilă infractorului, material disponibil pe site-ul www.juridice.ro) s-a susţinut în mod tranşant punctul de vedere conform căruia singura interpretare corectă şi constituţională a art[...] << CITESTE TOT >>

Codul de Procedură penală şi principiile europene ale procesului penal. Conferinţa din 22 februarie 2014, Timişoara 0

În data de 22 februarie 2014 a avut loc la Timişoara conferinţa cu tema “Probleme privind Noul Cod de Procedură penală“. Subsemnatul am abordat anumite aspecte legate de principiile europene ale procesului penal, cuprinse pe larg în Manifestul privind dreptul procesual penal al uniunii europene* elaborat de European Criminal Policy Initiative. Principiile fundamentale care trebuie avute în vedere de legiuitorul european [...] << CITESTE TOT >>

Sfera de aplicare a art. 10 din Legea nr. 241/2005. Incidenţa modificării acesteia prin Legea nr. 255/2013 de punere în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 0

I. Prevederile legale în discuţie La data intrării în vigoare a Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale textul art. 10 alin. 1 din aceasta prevedea că: „În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de prezenta lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele p[...] << CITESTE TOT >>

Pedeapsa accesorie şi cea complementară în Noul Cod Penal. Aplicarea legii penale mai favorabile. Opinie divergentă 0

Prezentăm un punct de vedere contrar celui exprimat în materialul intitulat “Pedeapsa accesorie şi cea complementară în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile” (disponibil aici). Pornind de la cele expuse anterior, apreciem că observaţia făcută cu privire la alegerea legiuitorului de a condiţiona, potrivit prevederilor Noului Cod penal, aplicarea pedepselor accesorii de aplicarea pedepselor complementare, cre[...] << CITESTE TOT >>

Pedeapsa accesorie şi cea complementară în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile 0

Aspect preliminar Înainte de a supune discuţiei o posibilă ipoteză de aplicare a legii penale mai favorabile raportat la instituţia pedepsei accesorii şi a celei complementare, apreciem ca fiind necesar să subliniem o posibilă problemă în ceea ce priveşte reglementarea pedepselor accesorii în noul Cod penal (în continuare NCP). Astfel, spre deosebire de Codul penal anterior (în continuare CPA) unde pedeapsa accesorie se aplica de dr[...] << CITESTE TOT >>

Problema proiectelor recente de modificare a Codului penal 0

În data de 10 decembrie 2013, Camera Deputaţilor a adoptat două proiecte de lege controversate prin care se modifică Codul penal actual cât şi Codul penal viitor. Modificările sunt importante, deşi maniera prin care ele au fost adoptate este una şireată, profitând de un Parlament dezinteresat de problemele aleşilor. Discuţia privitoare la aceste două proiecte de legi, adoptate de Camera Deputaţilor, cameră decizională în materie[...] << CITESTE TOT >>