Dorina M. Costin – Răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul penal român (2010) – Penalmente relevant - analize de drept penal

 • Abonează-te


 • Dorina M. Costin – Răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul penal român (2010)


  Titlul monografiei: Răspunderea persoanei juridice în dreptul penal român (599 de pagini)

  Autor: Dorina Maria Costin

  Anul apariţiei: 2010

  Editura: Universul Juridic

   

  Aparent, o recenzie a acestei lucrări nu este necesară deoarece Dl Prof. univ. dr. Constantin Mitrache oferă o expunere (de o mai mare întindere decât cea de faţă) începând de la pagina 5 a monografiei, sub titlul Cuvânt înainte. Cu toate acestea, considerăm că o recenzie se poate dovedi utilă, mai ales prin poziţionarea acestei lucrări faţă de o altă lucrare pe tema dată, lucrare pe care o considerăm de referinţă în dreptul român (ne referim aici la Florin Streteanu, Radu Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007).

  Astfel, pornind de la afirmaţia făcută de D-ul Prof. univ. Constantin Mitrache şi anume că

  deşi problemele răspunderii […] au mai fost examinate cu caracter monografic în literatura juridică de specialitate din ţara noastră, autoarea a reuşit să prezinte aspecte noi, cu argumente interesante […]

  necesită să menţionăm faptul că din punctul nostru de vedere, deşi expunerea nu este una eronată, nu este neapărat îndeajuns pentru a califica această lucrare ca fiind una indispensabilă de pe raftul acelora interesaţi de această problematică extrem de importantă şi complexă.

  Astfel, trecând peste punctul forte al acestei lucrari (şi anume structura – aceasta dovedindu-se din punctul nostru de vedere comparabilă celei regăsite în monografia D-ului Conf. univ. Florin Streteanu), ne permitem să susţinem faptul că, începând cu primul Capitolul  şi terminând cu cel de al III-lea, nu regăsim informaţie substanţial nouă faţă de reperul ales pentru această recenzie (vezi supra). Este adevărat că, datorită structurii, se prea poate să ofere o mai bună înţelegere asupra acestei problematici unei persoane care ia pentru prima dată contact cu acest tip de răspundere.

  Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm întinderea Cap. I-III (aprox. 200 pg. dintr-un total de aprox. 600). Această chestiune nu ar fi o problemă, dacă lucrarea în cauză şi-ar îndeplini obiectivul pe care noi personal l-am fixat încă din momentul în care am luat contact cu titlul coperţii. Ne referim aici, în primul rând la fixarea unui model de răspundere, clarificarea acestuia şi susţinerea lui cu tărie. Acest aspect însă, chiar dacă nu a fost neglijat (invocându-se modele şi teorii prezente în dreptul comparat – p. 119 şi urm.) nu a oferit o soluţie certă. Este adevărat că, această soluţie nu poate fi desprinsă cu uşurinţă nici măcar din lucrarile de referinţă aparţinând dreptului comparat ori din reperul invocat ante, însă chiar şi aşa, opinăm în sensul că se putea insista mai mult cu privire la acest aspect. Prin urmare, deşi s-a facut trimitere şi s-a analizat în mod sumar un model al răspunderii proprii persoanei juridice prin trimitere la elemente precum politica corporaţiei, cultura acesteia, filozofia, ethos-ul ei etc. (elemente ce câştigă tot mai mult teren în dreptul comparat) nu am observat o linie clară urmată de autor în ceea ce priveşte viziunea proprie asupra acestui model şi importanţa utilizării acestuia în dauna celorlalte modele existente.

  Autoarea, a susţinut în dese rânduri faptul că identificarea unei vinovăţii proprii este necesară în vederea respectării ideii de răspundere directă existentă în dreptul penal, însă la fel de des s-a făcut trimitere la faptul că primul lucru ce necesită verificat în vederea identificării vinovăţiei persoanei juridice este acela al identificării vinovăţiei persoanelor din conducerea acesteia. Ori, chiar dacă acest argument este bine conturat pe parcursul lucrării (fiind de altfel regăsit şi în lucrarea invocată ca reper), considerăm regretabil faptul că nu s-a analizat această chestiune în coroborare cu modelul răspunderii proprii. Astfel, din moment ce relaţia dintre vinovaţia persoanei juridice şi aceea a persoanei fizice ce o conduce pe cea dintâi stă la baza unui alt model de răspundere (desprins din teoria alter ego), ar fi fost interesant de văzut în ce măsură acest aspect poate fi utilizat împreună cu caracteristicile modelului de răspundere proprie (caracterizat prin faptul că nu este necesară identificarea unei persoane fizice pentru a putea stabili o vinovăţie a persoanei juridice).

  Făcând totuşi abstracţie de chestiunile menţionate ante, lăudăm un alt aspect al acestei lucrări ce se remarcă de această dată prin noutate. Ne referim aici în primul rând la chestiuni ce ţin de latura obiectivă, unde autoarea a insistat mult mai mult asupra ceea ce înseamnă a acţiona în interesul, în numele ori în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, clarificând în bună măsură aspecte ce la prima vedere ar putea fi considerate ca fiind dificile ori cel puţin discutabile.

  În încheiere, recomandăm această lucrare celor care iau pentru prima dată contact cu această problematică, iar celorlalţi le sugerăm să se axeze în special pe aspectele ce ţin de latura obiectivă, parte a lucrării care aduce cu adevărat materie pozitivă nouă faţă de restul doctrinei autohtone.

  The following two tabs change content below.
  Avocat colaborator la SCPA Sergiu Bogdan & Asociaţii - Baroul Cluj
  tel. 0748.149.840
  Articole relevante publicate:
  1. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv. Posibilitatea imputării faptei prevăzute de norma penală - Caiete de drept penal, nr. 2/2010
  2. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat - Caiete de drept penal, nr. 2/2011
  3. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv - Caiete de drept penal, nr. 3/2011
  4. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012
  5. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012
  6. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013

  Materiale conexe:

  One Comentariu

  1. Dorina Costin

   Mulţumesc, pentru atenţia acordată lucrării şi pentru remarcile pertinente.
   Succes!

   Posted 06/15/2011 at 05:49 | Permalink | Reply

  Adaugaţi un comentariu

  Mailul Dvs. NU va fi făcut public. Completaţi câmpurile obligatorii *

  *
  *