Infracţiuni provocate – provocarea din partea statului şi Internetul – Penalmente relevant - analize de drept penal

 • Abonează-te


 • Infracţiuni provocate – provocarea din partea statului şi Internetul


  Într-un articol pe care îl recomandăm cu încredere (Viorel Puşcaşu, Agenţi sub acoperire. Provocarea ilegală a infracţiunii. Consideraţii (I), Caiete de drept penal, nr. 2, 2010) s-a facut trimitere la o speţă interesantă din dreptul francez (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 7.02.2007, disponibilă aici), speţă ce considerăm că ar necesita o analiză sumară.

  Starea de fapt (p. 64-65) este următoarea: poliţia din New York a creat şi exploatat un site pornografic  în scopul de a identifica pedofilii. Autorităţile americane le-au informat la un moment dat pe cele franceze în legătură cu faptul că, un cetăţean francez s-a conectat la respectivul site.

  În acest context a fost începută urmărirea penală, ulterior fiind realizată o percheziţie domiciliară unde s-a descoperit printre altele un stick USB ce conţinea imagini cu pornografie infantilă. Astfel, cetăţeanul francez a fost pus sub acuzare (printre altele) pentru infracţiunea de difuzare a respectivelor materiale (vezi nota de subsol nr. 111 de la pg. 64 pentru mai multe detalii).

  Interesantă a fost însă soluţia dată de instanţa supremă franceză, aceasta casând decizia  instanţei de apel ce a statuat că nu există o încălcare a principiului loialităţii probelor (p. 65 din articol). Motivarea instanţei a cuprins în mare următoarele elemente (ibidem):

  -faptul că autorităţile americane s-au folosit de un site unde accesul este liber şi gratuit, reprezintă un fapt caracteristic provocării poliţieneşti

  -oferirea pe respectivul site oricărei persoane posibilitatea de a accesa ori de a primi liber şi sub protecţia anonimatului imagini interzise, reprezintă o incitare la adresa oricărui internaut de a săvârşi o infracţiune

  -nu există nicio suspiciune legală prealabilă de infracţionalitate cu privire la internauţii care se conectau la site-ul în discuţie

  Critica pe care suntem nevoiţi să o aducem este următoarea: este evident faptul că autorităţile statale nu au avut un rol pasiv în identificarea şi prinderea făptuitorului, în sensul în care au avut un rol proactiv, realizând o întreagă platformă ce putea da naştere unei activităţi infracţionale. Considerăm însă că din datele ce rezultă din starea de fapt prezentată, activitatea autorităţilor s-a oprit aici. Acestea au creat site-ul iar ulterior l-au identificat pe făptuitor.

  Astfel, întrebarea ce necesită formulată este aceea dacă crearea unei astfel de platforme (ce poate fi utilizată în scopuri infracţionale), duce la obţinerea unor probe ilegale şi da naştere unei provocări din partea statului? Considerăm răspunsul ca fiind unul negativ. Şi aceasta deoarece, chiar dacă accesul pe site este unul gratuit, internautul având un acces liber la informaţii pornografice, dacă acţiunea statului este doar de a crea mediul propice săvârşirii de infracţiuni, nu se poate identifica o acţiune propriu-zisă de instigare. În cele din urmă, autorităţile americane nu l-au îndemnat pe internaut să acceseze respectivul site. Astfel, dacă internautul a dat peste acel site în mod întâmplător ori a depus eforturi în vederea identificării unui astfel de site, rezoluţia infracţională aparţine în totalitate acestuia.

  Este adevarat faptul că activitatea statului era la rândul ei una “ilicită” prin trimitere la crearea respectivei platforme, însă aceasta nu avea scopul de a instiga (şi nici nu a fost folosită în acest sens), ci mai degrabă urmarea strângerea de indicii temeinice în ceea ce priveşte posibili făptuitori.

  Aşadar, dacă respectivul internaut a accesat platforma în cauză şi a downloadat date informatice, se putea crea o suspiciune legală privind infracţionalitatea acestuia.

  Soluţia (firească) a acestei speţe îşi gaseste rezolvarea în dreptul anglo-saxon (la care achiesăm şi noi), unde s-a  avut în vedere faptul că, atunci când organele statale crează doar condiţiile favorabile săvârşirii unei fapte concepute de autorul ei, nu putem discuta de provocare. În schimb, atunci când se acţionează în vederea insuflării hotărârii infracţionale unei persoane, ce altfel nu ar fi săvârşit o astfel de faptă, instigarea işi face simţită prezenţa.

  Aşadar, prin trimitere la starea de fapt analizată ante, suntem de părere că autorităţile americane doar au creat condiţiile favorabile săvârşirii unei fapte penale, însă autorul acestei fapte şi-a conturat rezoluţia infracţională, acesta fiind cel care a căutat un astfel de site şi a intrat (neprovocat) pe acesta.

  În concluzie, soluţia instanţei supreme franceze este mai degrabă una eronată, instigarea nefiind incidentă în această speţă. Este adevărat faptul că starea de fapt nu oferă mai multe amănunte, însă consideram că din moment ce autorităţile americane au avut un rol activ doar în ceea ce priveşte crearea platformei supusă discuţiei (şi atât!), instigarea este exclusă.

  The following two tabs change content below.
  Avocat colaborator la SCPA Sergiu Bogdan & Asociaţii - Baroul Cluj tel. 0748.149.840 Articole relevante publicate: 1. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv. Posibilitatea imputării faptei prevăzute de norma penală - Caiete de drept penal, nr. 2/2010 2. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat - Caiete de drept penal, nr. 2/2011 3. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv - Caiete de drept penal, nr. 3/2011 4. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012 5. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012 6. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013

  Materiale conexe:

  Adaugaţi un comentariu

  Mailul Dvs. NU va fi făcut public. Completaţi câmpurile obligatorii *

  *
  *