APARIŢII. George Zlati, Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012 – Penalmente relevant - analize de drept penal

 • Abonează-te


 • APARIŢII. George Zlati, Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012


  În numărul 9/2012 (p. 131-155) din revista Pandectele Române (vezi cuprinsul aici) a apărut articolul semnat George Zlati,  Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b)  şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.

  Articolul analizează două infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale – punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute ori / şi piratate (art. 5 lit. b) şi divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretullui comercial (art. 5 lit. e).

  În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 5 lit. b) din Legea nr. 11/1991 (p. 131 şi urm.) sunt analizate aspecte precum: necesitatea / oportunitatea incriminării, conformitatea incriminării cu caracterul ultima ratio al dreptului penal, natura infracţiunii şi consecinţele rezultate din aceasta, cât şi alte aspecte mai mult sau mai puţin controversate apărute în practica judiciară prin trimitere la elementele constitutive.

  De asemenea, infracţiunea în cauză este analizată sub aspectul concursurilor de calificări ce pot apărea în anumite situaţii concrete, cât şi cu privire la posibilitatea ca aceasta să atragă răspunderea penală a unor entităţi precum Ebay.

  În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 5 lit. e) din Legea nr. 11/1991, dincolo de analizarea raţiunii incriminării, s-a purtat o analiză in extenso cu privire la elementele problematice cuprinse în definiţia secretului comercial, făcându-se în acest sens trimiteri multiple la doctrina şi jurisprudenţa common law cât şi la alte elemente de drept comparat relevante în materie.

  În acest context, au fost analizate aspecte problematice – cu un real impact de ordin practic – ce nu au fost până în acest moment analizate în literatura de specialitate autohtonă (de exemplu, calificarea aptitudinilor ori cunoştinţelor unui angajat ca fiind secret comercial, problematica dispariţiei de plano a caracterului secret în momentul distribuirii involuntare pe o pagină web a conţinutului secretului comercial, etc.). Dincolo de aspectele problematice remarcate în conexiune cu definiţia conferită secretului comercial, au fost remarcate şi analizate chestiuni posibil controversate din structura laturii obiective şi subiective.

  Astfel, a fost avută în vedere semnificaţia noţiunii de achiziţionare, caracterul incert al sintagmei spionaj comercial ori industrial, cât şi consecinţele negative pe care această sintagmă le poate produce în practică.

  The following two tabs change content below.
  Avocat, Baroul Cluj Avocat specializat în drept penal, îndeosebi infracţiuni de criminalitate organizată precum cele informatice. tel. 0748.149.840 / Email: contact@zlati.legal / george.zlati@protonmail.com Cărţi publicate: Codul de procedură penală comentat, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020 (coautor, coordonator Mihail Udroiu) Noul Cod penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 (în colaborare cu Sergiu Bogdan şi Doris Alina Şerban) Articole relevante (selecţie): 1. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat - Caiete de drept penal, nr. 2/2011 2. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv - Caiete de drept penal, nr. 3/2011 3. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012 4. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012 5. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013 6. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), Caiete de drept penal, nr. 3/2014; 7. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), Caiete de drept penal, nr. 4/2014; 8. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (I), Dreptul, nr. 4/2015; 9. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (II), Dreptul, nr. 5/2015. 10. Privilegiul contra autoincriminării şi criptografia, Penalmente Relevant, nr. 1/2016 11. Frauda informatică. Aspecte controversate, Caiete de Drept penal, nr. 4/2018

  Materiale conexe:

  Adaugaţi un comentariu

  Mailul Dvs. NU va fi făcut public. Completaţi câmpurile obligatorii *

  *
  *