APARIŢII. George Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012 – Penalmente relevant - analize de drept penal

 • Abonează-te


 • APARIŢII. George Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012


  În numărul 10/2012 din revista Dreptul (vezi cuprinsul aici) a apărut articolul semnat George Zlati,  Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal.

  Datorită soluţiilor controversate regăsite în practica judiciară în materia criminalităţii informatice, cât şi datorită lipsei unei analize doctrinare în acest sens, a fost necesară o incursiune in extenso cu privire la posibilele raporturi între diferite texte de incriminare prevăzute de Legea nr. 161/2003 ori Legea nr. 365/2002.

  În materialul amintit, sunt avute în vedere aspecte precum:

  1. Raportul dintre frauda şi falsul informatic. În acest sens, s-a încercat o analiză cu privire la necesitatea şi oportunitatea existenţei ambelor texte de incriminare.

  2. Raportul între art. 48-49 şi art. 44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. În acest context, a fost analizat în ce măsura art. 48-49 pot fi privite ca fiind norme speciale raportat la art. 44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Sub acest aspect, accentul a fost pus pe interpretarea noţiunii de deteriorare (a datelor informatice). S-a avut aşadar în vedere teza conform căreia noţiunea supusă discuţiei este una redundantă – ceea ce face ca modalităţile de comitere a infracţiunii prevăzute de art. 44 alin. 1 să fie cuprinse în întregime în latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute de art. 48-49 – cât şi cea potrivit căreia deterioarea poate fi privită atât ca alterarea conţinutului cât şi afectarea integrităţii datei informatice.

  3. Raportul dintre art. 42 din Legea nr. 161/2003 (art. 360 noul C. pen.) şi art. 24 alin. 4 din Legea nr. 365/2002 (art. 311 alin. 2 raportat la alin. 3 noul C. pen.). Datorită soluţiilor eronate apărute în practica judiciară în legătură cu raportul între cele două texte de incriminare, a fost necesară o analiză care să surprindă argumentele pentru care nu se poate susţine că încercarea de a copia datele de pe un instrument de plată electronică (tentativă la infracţiunea prevăzută de art. 24 alin. 1) prin intermediul unui skimmer introdus în fanta bancomatului  atrage un concurs de infracţiuni între art. 42 din Legea nr. 161/2003 şi art. 24 alin. 4 din Legea nr. 365/2002.

  4. Raportul dintre art. 42 din Legea nr. 161/2003 (art. 360 noul C. pen.) şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 (art. 250 alin. 1 noul C. pen.). Tot datorită soluţiilor eronate din practica judiciară în materie, a fost necesară lămurirea raportului dintre retragerea de numerar de la un bancomat şi accesul fără drept la un sistem informatic. S-a încercat în acest context să se lămurească de ce retragerea de numerar nu implică per se un acces la sistemul informatic respectiv (bancomatul).

  5. Raportul dintre art. 49 din Legea nr. 161/2003 (art. 249 noul C. pen.) şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 (art. 250 alin. 1 noul C. pen.). Pornind de la o soluţie a Curţii Supreme olandeze – ce a statuat că retragerea de numerar de la bancomat reprezintă o fraudă informatică – s-a considerat oportun a analiza raportul între aceste două texte de incriminare.

  6. Alte raporturi analizate

  raportul dintre art. 48-49 din Legea nr. 161/2003 (325, art. 249 noul C. pen.) şi înşelăciunea prevăzută de art. 215 C. pen. în vigoare (art. 244 noul C. pen.).

  – raportul dintre art. 48 din Legea nr. 161/2003 (art. 325 noul C. pen.) şi abuzul în serviciu prevăzut de art. 246 C. pen. în vigoare (art. 297 noul C. pen.).

  The following two tabs change content below.
  Avocat, Baroul Cluj Avocat specializat în drept penal, îndeosebi infracţiuni de criminalitate organizată precum cele informatice. tel. 0748.149.840 / Email: contact@zlati.legal / george.zlati@protonmail.com Cărţi publicate: Codul de procedură penală comentat, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020 (coautor, coordonator Mihail Udroiu) Noul Cod penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 (în colaborare cu Sergiu Bogdan şi Doris Alina Şerban) Articole relevante (selecţie): 1. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat - Caiete de drept penal, nr. 2/2011 2. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv - Caiete de drept penal, nr. 3/2011 3. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012 4. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012 5. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013 6. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), Caiete de drept penal, nr. 3/2014; 7. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), Caiete de drept penal, nr. 4/2014; 8. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (I), Dreptul, nr. 4/2015; 9. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (II), Dreptul, nr. 5/2015. 10. Privilegiul contra autoincriminării şi criptografia, Penalmente Relevant, nr. 1/2016 11. Frauda informatică. Aspecte controversate, Caiete de Drept penal, nr. 4/2018

  Materiale conexe:

  Adaugaţi un comentariu

  Mailul Dvs. NU va fi făcut public. Completaţi câmpurile obligatorii *

  *
  *