Apariţii. Penalmente Relevant nr. 1/2016 – Penalmente relevant - analize de drept penal

 • Abonează-te


 • Apariţii. Penalmente Relevant nr. 1/2016


  A apărut primul număr al revistei Penalmente Relevant (disponibilă pe pagina web www.revista.penalmente.ro). Aceasta poate fi accesată ori / şi copiată integral în format PDF. De asemenea, fiecare material în parte poate fi accesat gratuit în format PDF pe pagina web a revistei.
  Penalmente Relevant este o revistă ştiinţifică online cu periodicitate bianuală şi conţinut de tip open acces, ce publică propuneri de lege ferenda, articole şi comentarii de practică judiciară din domeniul dreptului penal şi domenii conexe acestuia. Materialele sunt publicate în limbile română sau engleză. Revista îşi deschide paginile pentru materiale de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul penal european, cât şi acelor materiale care ating aspecte relevante ale dreptului naţional.

  Fiind indexatată în baza internaţională HeinOnline, aceasta este cotată BDI.

  Din cuprins:
  I. Propuneri de lege ferenda
  Dan Chertes. De lege ferenda: camera preliminară
  II. Doctrină
  George Zlati. Privilegiul contra autoincriminării şi criptografia
  Vlad Crăciun. Articolul 50 Cod penal. Succinte consideraţii
  Cristina Feşteu. Concursul de calificări (I)
  Ionuţ Borlan. Consideraţii privind constituirea ca parte civilă în noul proces penal
  III. Bibliografie
  Maxim Dobrinoiu, George Zlati. Listă cu lucrări privind criminalitatea informatică şi aspecte conexe

   

  Potenţialii colaboratori sunt rugaţi să trimită materialele înspre publicare pe următoarea adresă de Email: office [AT] penalmente.eu

  Condiţiile de publicare sunt disponibile aici.

  Echipa editorială poate fi vizualizată aici.

  The following two tabs change content below.
  Avocat, Baroul Cluj Avocat specializat în drept penal, îndeosebi infracţiuni de criminalitate organizată precum cele informatice. tel. 0748.149.840 / Email: contact@zlati.legal / george.zlati@protonmail.com Cărţi publicate: Codul de procedură penală comentat, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020 (coautor, coordonator Mihail Udroiu) Noul Cod penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 (în colaborare cu Sergiu Bogdan şi Doris Alina Şerban) Articole relevante (selecţie): 1. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat - Caiete de drept penal, nr. 2/2011 2. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv - Caiete de drept penal, nr. 3/2011 3. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012 4. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012 5. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013 6. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), Caiete de drept penal, nr. 3/2014; 7. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), Caiete de drept penal, nr. 4/2014; 8. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (I), Dreptul, nr. 4/2015; 9. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (II), Dreptul, nr. 5/2015. 10. Privilegiul contra autoincriminării şi criptografia, Penalmente Relevant, nr. 1/2016 11. Frauda informatică. Aspecte controversate, Caiete de Drept penal, nr. 4/2018

  Materiale conexe:

  Adaugaţi un comentariu

  Mailul Dvs. NU va fi făcut public. Completaţi câmpurile obligatorii *

  *
  *