Anunţ drepturi de autor. Penalmente Relevant nr. 1/2017 – Penalmente relevant - analize de drept penal

 • Abonează-te


 • Anunţ drepturi de autor. Penalmente Relevant nr. 1/2017


  În vara anului în curs va apărea al treilea număr al revistei Penalmente Relevant (nr. 1/2017). Revista are o apariţie bianuală, cu conţinut gratuit disponibil online pe pagina web a revistei (http://www.revista.penalmente.ro) şi cotată BDI (indexată în baze de date internaţionale).

  Pentru numărul următor al revistei, potenţialii colaboratori sunt rugaţi să transmită materialele până în data de 15 iunie 2017 pe office@penalmente.eu. Condiţiile de publicare sunt disponibile aici.

  Editura Solomon va plăti drepturi de autor în cuantum de 600 lei (net) pentru un material selecţionat de colegiul editorial în vederea publicării în nr. 1/2017 al revistei Penalmente Relevant şi care va avea ca temă infracţiunea de violare a vieţii private (art. 226 Cod penal). Editura Solomon îşi va asuma contractual obligaţia de a reţine la sursă toate contribuţiile ce urmează a fi vărsate la bugetul de stat pentru suma de 600 lei (net) achitată cu titlu de drepturi de autor.

  Transmiterea materialului în vederea publicării echivalează cu oferirea consimţământului în acest sens, indiferent dacă autorul acestuia urmează să fie ori nu selectat pentru plata drepturilor de autor. Cu alte cuvinte, colegiul editorial îşi rezervă dreptul de a publica orice material primit, în măsura în care acesta respectă standardele ştiinţifice ale revistei, suplimentar faţă de materialul selectat pentru acordarea drepturilor de autor.

  Ne dorim ca analiza infracţiunii de violare a vieţii private (art. 226 Cod penal) să aibă o aplicabilitate practică şi să vizeze una sau mai multe din următoarele chestiuni:

  – eventuale probleme de constituţionalitate pe care le-ar putea ridica infracţiunea prevăzută de art. 226 Cod penal;

  – clarificarea modalităţilor de comitere (semnificaţia noţiuniunilor de captare, înregistrare etc.), a naturii juridice a alin. (4) şi a conţinutului acestuia (posibilitatea de a înregistra în propria locuinţă terţe persoane, bona care îngrijeşte copilul etc.), a relaţiei existente între alin. (1) şi alin. (2) ori între acestea şi alin. (5), sau a incidenţei alin. (4) în raport cu alin. (5);

  -relaţia art. 226 cu alte infracţiuni (infracţiuni informatice, hărţuire, violare de domiciliu, pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor etc.);

  – propuneri de lege ferenda în vederea îmbunătăţirii textului de incriminare (de exemplu, în ce măsură s-ar impune ca alin. 1, teza întâi, să îşi găsească aplicabilitatea atunci când se aduce atingere vieţii private şi nu doar atunci când această atingere se realizează într-o locuinţă, încăpere, ori dependinţă);

  – analiza unor soluţii controversate de practică judiciară ori a unor situaţii ipotetice ce ar putea genera probleme de interpretare (supravegherea prin web cam a unei persoane raportat la modalitatea de captare ori înregistrare de imagini, difuzarea fără consimţământ a unei înregistrări realizate cu consimţământul unei terţe persoane etc.).

  Aceste exemple reprezintă doar sugestii ale colegiului editorial, potenţialii colaboratori având libertatea de a decide singuri ce aspecte urmează a face obiectul analizei. Dorim însă ca materialele transmise înspre publicare să vizeze probleme controversate şi care ar putea pune probleme în practica judiciară.

   

  The following two tabs change content below.
  Avocat, Baroul Cluj Avocat specializat în drept penal, îndeosebi infracţiuni de criminalitate organizată precum cele informatice. tel. 0748.149.840 / Email: contact@zlati.legal / george.zlati@protonmail.com Cărţi publicate: Codul de procedură penală comentat, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020 (coautor, coordonator Mihail Udroiu) Noul Cod penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 (în colaborare cu Sergiu Bogdan şi Doris Alina Şerban) Articole relevante (selecţie): 1. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat - Caiete de drept penal, nr. 2/2011 2. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv - Caiete de drept penal, nr. 3/2011 3. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012 4. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012 5. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013 6. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), Caiete de drept penal, nr. 3/2014; 7. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), Caiete de drept penal, nr. 4/2014; 8. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (I), Dreptul, nr. 4/2015; 9. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (II), Dreptul, nr. 5/2015. 10. Privilegiul contra autoincriminării şi criptografia, Penalmente Relevant, nr. 1/2016 11. Frauda informatică. Aspecte controversate, Caiete de Drept penal, nr. 4/2018

  Materiale conexe:

  Adaugaţi un comentariu

  Mailul Dvs. NU va fi făcut public. Completaţi câmpurile obligatorii *

  *
  *