Tribunalul Mureş. Anulare amendă avocat. Neîndeplinirea condiţiilor conduitei culpabile a avocatului. Lipsa obligaţiei avocatului de a-şi asigura substituirea când se află în concediu de odihnă – Penalmente relevant - analize de drept penal

 • Abonează-te


 • Tribunalul Mureş. Anulare amendă avocat. Neîndeplinirea condiţiilor conduitei culpabile a avocatului. Lipsa obligaţiei avocatului de a-şi asigura substituirea când se află în concediu de odihnă


  Prin sentinţa penală nr. 8 din 25 ianuarie 2017 a Tribunalului Mureş, secţia penală (disponibilă aici), a fost anulată amenda judiciară în cuantum de 500 lei, aplicată avocatului pentru motivul că nu şi-a asigurat substituirea şi nu a dovedit „inexistenţa unui acord” al clientului referitor la substituire.

  Prin hotărârea de anulare, instanţa a reţinut că, pentru a sancţiona avocatul în temeiul art. 283 alin. 3 CPP, e necesară constatarea îndeplinirii cumulative a două condiţii: a) lipsa avocatului să fie nejustificată; b) să nu se fi asigurat substituirea.

  Analizând cele două condiţii, instanţa a constatat că lipsa avocatului nu a fost nejustificată, acesta aflându-se în concediu de odihnă, conform art. 33 alin. 4 din Legea nr. 51/1995 rap. la art. 226 din Statutul profesiei de avocat. Sub aceeaşi condiţie, instanţa a constatat că în situaţia concediului de odihnă, avocatul nu are obligaţia asigurării substituirii, obligaţia prevăzută de art. 234 alin. 2 din Statut, nefiind aplicabilă în această situaţie. O interpretare contrară, ar duce la concluzia că dreptul legal privind concediul de odihnă ar putea fi limitat prin obligarea avocatului ca şi într-o astfel de ipoteză să-şi asigure substituirea.

  De asemenea, instanţa a reţinut că avocatul nu a fost de rea-credinţă, atitudinea şi cererea sa nefiind intempestive, amânarea cauzei fiind solicitată cu 3 zile înainte de termenul fixat. Mai mult, lipsa avocaţilor şi chiar a părţilor de la termen era previzibilă, având în vedere că ziua de 2 decembrie 2016 fusese declarată zi liberă pentru salariaţii din sectorul public, crearea unei minivacanţe de câteva zile favorizând formularea unei cereri de concediu de odihnă.

  Instanţa a mai reţinut şi că susţinerea din cererea de amânare că clientul nu acceptă substituirea a fost suficientă pentru îndeplinirea condiţiei reţinute de art. 234 alin. 2 din Statut, iar instanţa care a aplicat amenda nu avea de ce să pună la îndoială cele afirmate de avocat în cerere, solicitarea de a proba lipsa acordului echivalând cu acuzarea că avocatul ar face susţineri mincinoase.

  Nu în ultimul rând, instanţa a reţinut că dispoziţiile art. 226 alin. 6 din Statut fac referire la obţinerea acordului de substituire în cadrul contractului de asistenţă juridică, ceea ce înseamnă că doar situaţia pozitivă, a existenţei unui acord necesită o formă/reglementare specială, lipsa acordului prezumându-se.

  Pentru toate aceste motive, Tribunalul Mureş a anulat amenda.

  The following two tabs change content below.
  Partener la SCPA Sergiu Bogdan & Asociaţii - Baroul Cluj
  tel. 0742-833.784

  1. Frauda informatică (art. 49, Legea nr. 161/2003). Neacordarea daunelor materiale de instanţa de fond. Daune morale acordate în cazul unei infracţiuni contra patrimoniului. Aprecierea existenţei unei culpe comune în cazul prejudiciului moral (C.A. Cluj, s.pen., dec. nr. 877/R/2010)", Caiete de Drept Penal, nr. 2/2012
  2. Ucidere din culpă. Culpa exclusivă a inculpatului. Raport de cauzalitate. Criterii de stabilire a cuantumului daunelor morale. Posibilitatea reaprecierii cuantumului în recurs (C.A.Cluj, s.pen., dec. nr. 767/R/2008)", Caiete de Drept Penal, nr. 1/2009
  3. Unele aspecte privind protecţia penală a dreptului la mediu sănătos", Caiete de Drept Penal, nr. 1/2008
  4. Noi discuţii privind faptele sancţionate ca infracţiuni de Legea nr. 107/2006", Caiete de Drept Penal, nr. 3/2006
  5. Aspecte controversate privind infracţiunile prevăzute de OUG nr. 31/2002", Caiete de Drept Penal, nr. 1/2005
  6. Poluarea psihică a fiinţei umane", Studia UBB, nr. 1/2005

  Materiale conexe:

  Adaugaţi un comentariu

  Mailul Dvs. NU va fi făcut public. Completaţi câmpurile obligatorii *

  *
  *