1 2

Refuzul concubinului de a da declaraţie în calitate de martor 1

Într-o cauză aflată pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului (a se vedea hotărârea aici) s-a pus în discuţie compatibilitatea obligaţiei de a da declaraţie în calitate de martor, în ceea ce îi priveşte pe concubinii suspecţilor ori inculpaţilor, cu prevederile art. 8 şi 14 din Convenţie. Discuţia a pornit de la faptul că în dreptul olandez doar soţul, soţia şi “partenerii înregistraţi” beneficiază de pr[...] << CITESTE TOT >>

Inadmisibilitatea probelor obţinute prin încălcarea drepturilor omului. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (I) 0

Sursa: Ana Maria  Torres  Chedraui, An  analysis of  the exclusion of  evidence obtained  in  violation of human  rights in  light of  the jurisprudence of  the European  Court of Human  Rights, Tilburg Law Review, vol. 15, 2010-2011, p. 25 şi urm. I. Chestiuni preliminare Un articol publicat recent în Tilburg Law Review analizează modul în care Curtea Europeană a Drepturilor O[...] << CITESTE TOT >>

Teixeira de Castro c. Portugalia. Dreptul la un proces echitabil în contextul instigării provenite din partea agenţilor statului. Unele semne de întrebare 0

În articolul supus discuţiei, autorul a analizat în mod succint cauza Teixeira De Castro c. Portugalia (1998) încercând să atragă atenţia în legătură cu anumite aspecte ce s-ar putea dovedi problematice în contextul încercării de a extrage din cuprinsul hotărârii acele repere susceptibile de a fi utilizate de către instanţele naţionale în materia agenţilor instigatori / provocatori.

Scoppola c. Italia [2011]. Dreptul la vot şi detenţiunea pe viaţă 0

În urmă cu ceva timp, făceam trimitere la cauza Frodl c. Austria şi impactul pe care aceasta o poate avea asupra Noului Cod pen. (vezi discuţia aici). Deşi soluţia în sine nu este una lipsită de critici, era interesant de urmărit modul în care CEDO va continua să abordeze problematica art. 3 din Protocolul nr. 1 prin trimitere la persoanele condamnate la pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă. Nu a durat mult şi CEDO a oferit o nouă so[...] << CITESTE TOT >>

Art. 65 alin. 2 lit. d) noul Cod penal. Detenţiunea pe viaţă, dreptul de a alege şi jurisprudenţa CEDO. De la Hirst c. Marea Britanie la Frodl c. Austria 0

Nu ne propunem să analizăm interzicerea dreptului la vot atât de lege lata cât şi de lege ferenda. Precizăm doar faptul că, în Codul penal actual, această interdicţie se realizează de drept indiferent dacă discutăm despre o pedeapsă cu închisoarea ori cu detenţiune pe viaţă (71 alin. 2 Cod penal). În schimb, art.  65 alin. 2 din noul Cod penal aduce în discuţie o pierdere (de drept) a drepturilor electorale în ipoteza în c[...] << CITESTE TOT >>

Jurisprudenţa CEDO în materia arestului preventiv 0

Sursa: Lonneke Stevens, Pre-Trial Detention: The Presumption of Innocence and Article 5 of the European Convention on Human Rights Cannot and Does Not Limit its Increasing Use, European Journal of  Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 17, 2009, p. 165–180 Din moment ce în practică ne întalnim deseori cu instituţia arestului preventiv, sugerăm câteva cauze din jurisprudenţa CEDO pe care le consideram relevante. 1. Clooth c. Bel[...] << CITESTE TOT >>