1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Andrei Maxim. Falsul şi frauda informatică (partea I)

Titlul: Andrei Maxim – Falsul şi frauda informatică, Caiete de drept penal, nr. 3, 2011, p. 47-75. În prezenta recenzie vom avea în vedere un articol apărut recent în doctrina autohtonă, articol ce tratează falsul şi frauda informatică (a se vedea textele de incriminare din Legea nr. 161/2003). În ceea ce ne priveşte, acest efort doctrinar reprezintă primul pas în direcţia potrivită vis-à-vis de subiectele menţionate.  Pr[...] << CITESTE TOT >>

Scoppola c. Italia [2011]. Dreptul la vot şi detenţiunea pe viaţă

În urmă cu ceva timp, făceam trimitere la cauza Frodl c. Austria şi impactul pe care aceasta o poate avea asupra Noului Cod pen. (vezi discuţia aici). Deşi soluţia în sine nu este una lipsită de critici, era interesant de urmărit modul în care CEDO va continua să abordeze problematica art. 3 din Protocolul nr. 1 prin trimitere la persoanele condamnate la pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă. Nu a durat mult şi CEDO a oferit o nouă so[...] << CITESTE TOT >>

Alarmarea (art. 37 alin. 1) şi ameninţarea (art. 38) în Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Examen de practică judiciară

Supunem analizei două soluţii de practică judiciară în materie penală (C. Ap. Oradea, s. pen. nr. 43/PI/2008 şi C. Ap. Alba Iulia, s. pen. 7/23.01.2008 – disponibile pe site-ul jurindex.ro) ce evidenţiază în mod clar modul deficitar de interpretare a Legii nr. 535/2004 cât şi carenţele acesteia. Nu ne propunem însă o analiză in extenso a problemelor de drept ce ţin de actul normativ indicat, prin urmare, vom insista st[...] << CITESTE TOT >>

Art. 65 alin. 2 lit. d) noul Cod penal. Detenţiunea pe viaţă, dreptul de a alege şi jurisprudenţa CEDO. De la Hirst c. Marea Britanie la Frodl c. Austria

Nu ne propunem să analizăm interzicerea dreptului la vot atât de lege lata cât şi de lege ferenda. Precizăm doar faptul că, în Codul penal actual, această interdicţie se realizează de drept indiferent dacă discutăm despre o pedeapsă cu închisoarea ori cu detenţiune pe viaţă (71 alin. 2 Cod penal). În schimb, art.  65 alin. 2 din noul Cod penal aduce în discuţie o pierdere (de drept) a drepturilor electorale în ipoteza în c[...] << CITESTE TOT >>

Curtea Federală Germană (BGH). Încălcarea drepturilor de autor. Principiul teritoriaţităţii şi identificarea elementului mens rea.

Sursa: K. Esposito, C. Safferling, Report – Recent Case Law of the  Bundesgerichtshof  (Federal Court of Justice) in Strafsachen (Criminal Law), German Law Review, vol. 9, nr. 5, 2008, p. 691 şi urm. Starea de fapt. Inculpatul, managerul unei companii de origine germană, a acceptat să producă CD-uri cu muzică pentru un contractor bulgar. Astfel, în perioada 1994 – 1996, inculpatul a realizat un cuantum de peste 300.000 de [...] << CITESTE TOT >>

Ne bis in idem. Cazurile reunite C-187/01 şi C-385/01 în faţa Curţii Europene de Justiţie. Autoritatea de lucru judecat priveşte şi soluţiile date de Ministerul Public.

Sursa:Maria Fletcher, Some Developments to the ne bis in idem Principle in the European Union: Criminal Proceedings Against Hüseyn Gözütok and Klaus Brügge, în Modern Law Review, vol. 66, nr. 5, 2003, p. 769 şi urm. Chestiuni preliminare: Decizia (disponibilă aici) Curţii Europene de Justiţie (în continuare CJE) la care facem referire, a marcat prima etapă când aceasta şi-a adjudecat competenţa (potrivit art. 35 din Tratatul de la A[...] << CITESTE TOT >>