1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Curtea de Apel Paris. Acces fraudulos la un sistem informatic prin utilizarea unui browser web. Tipicitatea faptei

Sursa: Christian Le Stanc, Ne commet pas le délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données l’internaute qui utilise un logiciel répandu pour pénétrer dans un système non protégé, Recueil Dalloz, 2003, p. 2827 şi urm. Înainte de a prezenta starea de fapt şi soluţia oferită în speţă de instanţele franceze, apreciem ca fiind oportună o trimitere la textele penale incidente[...] << CITESTE TOT >>

Andrei Maxim. Falsul şi frauda informatică (partea a II-a)

Prima parte a acestei recenzii poate fi citită aici. În prima parte a recenziei am considerat ca fiind necesare unele precizări referitoare la problematica aplicării în spaţiu a infracţiunilor informatice. În această a doua parte a recenziei ne vom axa pe unele chestiuni privitoare la falsul informatic – art. 48 din Legea nr. 161/2003 (p. 52-64). Astfel, urmând structura propusă de autor, vom analiza pe rând următoarele aspecte[...] << CITESTE TOT >>

Andrei Maxim. Falsul şi frauda informatică (partea I)

Titlul: Andrei Maxim – Falsul şi frauda informatică, Caiete de drept penal, nr. 3, 2011, p. 47-75. În prezenta recenzie vom avea în vedere un articol apărut recent în doctrina autohtonă, articol ce tratează falsul şi frauda informatică (a se vedea textele de incriminare din Legea nr. 161/2003). În ceea ce ne priveşte, acest efort doctrinar reprezintă primul pas în direcţia potrivită vis-à-vis de subiectele menţionate.  Pr[...] << CITESTE TOT >>

Scoppola c. Italia [2011]. Dreptul la vot şi detenţiunea pe viaţă

În urmă cu ceva timp, făceam trimitere la cauza Frodl c. Austria şi impactul pe care aceasta o poate avea asupra Noului Cod pen. (vezi discuţia aici). Deşi soluţia în sine nu este una lipsită de critici, era interesant de urmărit modul în care CEDO va continua să abordeze problematica art. 3 din Protocolul nr. 1 prin trimitere la persoanele condamnate la pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă. Nu a durat mult şi CEDO a oferit o nouă so[...] << CITESTE TOT >>

Alarmarea (art. 37 alin. 1) şi ameninţarea (art. 38) în Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Examen de practică judiciară

Supunem analizei două soluţii de practică judiciară în materie penală (C. Ap. Oradea, s. pen. nr. 43/PI/2008 şi C. Ap. Alba Iulia, s. pen. 7/23.01.2008 – disponibile pe site-ul jurindex.ro) ce evidenţiază în mod clar modul deficitar de interpretare a Legii nr. 535/2004 cât şi carenţele acesteia. Nu ne propunem însă o analiză in extenso a problemelor de drept ce ţin de actul normativ indicat, prin urmare, vom insista st[...] << CITESTE TOT >>

Art. 65 alin. 2 lit. d) noul Cod penal. Detenţiunea pe viaţă, dreptul de a alege şi jurisprudenţa CEDO. De la Hirst c. Marea Britanie la Frodl c. Austria

Nu ne propunem să analizăm interzicerea dreptului la vot atât de lege lata cât şi de lege ferenda. Precizăm doar faptul că, în Codul penal actual, această interdicţie se realizează de drept indiferent dacă discutăm despre o pedeapsă cu închisoarea ori cu detenţiune pe viaţă (71 alin. 2 Cod penal). În schimb, art.  65 alin. 2 din noul Cod penal aduce în discuţie o pierdere (de drept) a drepturilor electorale în ipoteza în c[...] << CITESTE TOT >>