1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14

Sfera de aplicare a art. 10 din Legea nr. 241/2005. Incidenţa modificării acesteia prin Legea nr. 255/2013 de punere în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

I. Prevederile legale în discuţie La data intrării în vigoare a Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale textul art. 10 alin. 1 din aceasta prevedea că: „În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de prezenta lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele p[...] << CITESTE TOT >>

Pedeapsa accesorie şi cea complementară în Noul Cod Penal. Aplicarea legii penale mai favorabile. Opinie divergentă

Prezentăm un punct de vedere contrar celui exprimat în materialul intitulat “Pedeapsa accesorie şi cea complementară în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile” (disponibil aici). Pornind de la cele expuse anterior, apreciem că observaţia făcută cu privire la alegerea legiuitorului de a condiţiona, potrivit prevederilor Noului Cod penal, aplicarea pedepselor accesorii de aplicarea pedepselor complementare, cre[...] << CITESTE TOT >>

Pedeapsa accesorie şi cea complementară în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile

Aspect preliminar Înainte de a supune discuţiei o posibilă ipoteză de aplicare a legii penale mai favorabile raportat la instituţia pedepsei accesorii şi a celei complementare, apreciem ca fiind necesar să subliniem o posibilă problemă în ceea ce priveşte reglementarea pedepselor accesorii în noul Cod penal (în continuare NCP). Astfel, spre deosebire de Codul penal anterior (în continuare CPA) unde pedeapsa accesorie se aplica de dr[...] << CITESTE TOT >>

Problema proiectelor recente de modificare a Codului penal

În data de 10 decembrie 2013, Camera Deputaţilor a adoptat două proiecte de lege controversate prin care se modifică Codul penal actual cât şi Codul penal viitor. Modificările sunt importante, deşi maniera prin care ele au fost adoptate este una şireată, profitând de un Parlament dezinteresat de problemele aleşilor. Discuţia privitoare la aceste două proiecte de legi, adoptate de Camera Deputaţilor, cameră decizională în materie[...] << CITESTE TOT >>

Apariţii. George Zlati, Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013

În numărul 9/2013 din revista Dreptul (vezi cuprinsul aici) a apărut articolul semnat George Zlati, Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia. Articolul, aşa cum sugerează şi titlul, analizează problematică obiectului material al infracţiunii din perspectiva nuanţelor teoretice ce necesită avute în vedere datorită apariţiei tehnologiei informaţiei în [...] << CITESTE TOT >>

Declaraţiile de recunoaştere false. O ipoteză reală, nu doar un mecanism superfluu de apărare

Sursa: Saul M. Kassin, Inside Interrogation: Why Innocent People Confess, American Journal of Trial Advocacy, vol. 32, 2008-2009, p. 525 şi urm. Problematica declaraţiilor de recunoaştere din partea persoanelor acuzate de săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală nu a fost ignorată în literatura de specialitate. Cu toate acestea, în practica judiciară, se observă o tendinţă clară de a considera revenirea asupra declaraţiei [...] << CITESTE TOT >>